top of page

Reconstrucció Borda PinaBorda Pina era una antiga casa de camp que s'utiltzava per refugiar animals i que ha requerit d'una amplia reconstrucció. Aquí teniu els criteris, fotografies i documents emprats per les reformes a la Borda Pina.

Reforma interior

​​

Com totes les bordes, Pina s'havia construït amb pedra seca i fang. Aquesta manera d'edificar era la normal en medis rurals 200 anys enrere. El pas dels anys havia provocat que, malgrat els gruixos de paret, l'aïllament tèrmic fos molt precari. Sobretot en dies de vent. Per això calia una reforma important per fer-la habitable. Ens va semblar que era millor intervenir internament per deixar la part externa el més autèntica possible. De totes maneres calia fer reformes per a la distribució interior. Les reformes pretenien aïllar tèrmicament la borda, per minimitzar les pèrdues energètiques, i reforçar l'estructura existent. Però com en el cas de la reforma a l'enllosat (veure "nou enllosat") calia fer-ho amb criteris de sostenibilitat. Allà hi ha la principal argumentació i les dades tècniques. Podeu seguir cronologicament i amb totes les explicacions i detalls constructius els treballs realitzats a "Reforma interior".

Eliminació humitats

​​
La Borda Pina requeria una forta i complexa intervenció en el tema humitats. Una de les moltes agressions que havia tingut la borda era en relació a les humitats. En primer lloc, l'obertura del camí que puja a la borda Pina Sobirà havia enterrat la façana est fins a pràcticament l'enllosat. Les aigües de la teulada juntament amb les que venien del camí penetraven i malmetien les bigues de la planta baixa fins a fer-les malbé.

Per altra banda, la Borda Pina estava construïda a sobre mateix d'una penya. Això portava, a través de la capa freàtica de la mateixa penya aigües subterrànies. Tot això demanava una complicada intervenció que podeu veure en detall a l'apartat "Eliminació d'humitats". La reforma també pretenia una millora estètica ja que al deixar al descobert la paret de sota l'enllosat es millorava la perspectiva general.

Reconstrucció enllosat​

Sobirà es fa servir per indicar que pertany a la part de dalt i Jussà a la part de baix. Les mateixes comarques del Pallars ho indiquen. A Pina hi ha, bàsicament, dues bordes: Pina Sobirà i Pina Jussà. La nostra és la Pina Jussà i data de l'any 1.837.

Al llarg de la seva llarga història hi han hagut reconstruccions poc encertades. Com la darrera que va consistir en canviar la pissarra per una xapa metàl·lica que, mal col·locada, feia que l'interior es mullés quan plovia. Amb l'estructura de fusta que te qualsevol borda això era una tragèdia previsible.

Per això es va modificar substancialment l'enllosat retornant a la pissarra original. Però la reforma es tenia de fer amb criteris clarament sostenibles que possibilitessin la mínima petjada ecològica. Per veure en detall fotos, explicacions i dades tècniques aneu a "Nou enllosat".

logo_borda_pina
bottom of page