top of page

Col·lecció de jocs d'escacsSembla que té poc a veure, veritat? L'explicació és simple i fàcil: el principal promotor del refugi es també un bon aficionat als escacs. 

La pràctica dels escacs es pot fer amb recursos econòmics molt modestos. I la seva construcció també ja que es pot utilitzar qualsevol material a l’abast: fusta, pedra, marfil, plàstic, paper, resina, vidre, etc. Això ha possibilitat que pobles rics i pobres, antics i moderns, cultes i ignorants, imperialistes i esclaus, de qualsevol color i raça tinguin els seus jocs d’escacs des de temps immemorials.Fer servir materials propers de la zona i utilitzar en la seva figuració els símbols representatius de la seva realitat pròpia dona molta informació de la cultura, la història, l’artesania, els materials i la sociologia del país.

logo_borda_pina
bottom of page